Kredyty frankowe-stwierdzanie nieważności umowy, przewalutowanie, dochodzenie należności za nienależny spread

Zaciągnąłeś kredyt we frankach szwajcarskich?    Dałeś się zwieść zapewnieniom doradcy, że kurs franka szwajcarskiego zawsze będzie korzystny?    Spłacasz rzetelnie raty kredytu a mimo to nadal masz więcej kapitału do spłaty niż w momencie zaciągania kredytu?    Nikt nie wytłumaczył Ci zasad przeliczania kredytu denominowanego czy też indeksowanego frankiem szwajcarskim i zasad wyliczania wysokości spreadu bankowego?  

 

Nasza oferta jest adresowana do Ciebie. Znaczna większość umów kredytów walutowych, zwłaszcza "frankowych" zawiera w swoich postanowieniach niedozwolone klauzule abuzywne. Zależnie od oczekiwań powództwo opieramy na nieważności zapisów umowy kredytowej, co prowadzi do nieważności umowy kredytowej i przewalutowania zobowiązania czy też w ramach powództwa rozliczamy nienależnie naliczony i pobrany spread, dochodząc nienależnie pobranej kwoty od banku, ustalając zarazem zasady wyliczania kursu franka co pozwala potencjalnie nadal korzystać z różnicy kursowej oraz niższej stopy referencyjnej LIBOR czy też EURIBOR kredytu w walucie obcej, licząc na spadek kursu waluty w przyszłości.